Adatvédelmi elvek

Weboldalain keresztül a HotSpotSystem.com nem gyûjt Önrõl semmilyen, a személyével kapcsolatba hozható információt (pl.: név, cím, telefonszám vagy e-mail cím), hacsak Ön önként úgy nem dönt, hogy annak lehetõségét számunkra biztosítja (pl. regisztráció, felmérés útján). A HotSpotSystem.com az Ön által megadott személyes és egyéb adatait (bejelentkezés idõpontja, választott csomag stb.) a szolgáltatás mûködésének biztosítása érdekében rendszerezi és tárolja. A társaság kijelenti, hogy adatait a megrendelésének teljesítése, és kérései késõbbi igazolása érdekében, illetve az esetleges változásokkal kapcsolatos további tájékoztatás érdekében tárolja és dokumentálja.

Az online fizetés során a tranzakcióhoz tartozó kártyaadatokat (kártyaszám, lejárat) nem tároljuk és nem is jut tudomásunkra, mivel a tranzakció közvetlenül a bank oldalán történik (OTP Bank).

Kötelezzük magunkat, hogy minden személyes és egyéb begyûjtött adatát jogszerûen kezeljük. Amennyiben személyes adatait eljuttatta hozzánk, azzal hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsuk. A használatához szükséges felhasználói név, jelszó, vagy tanúsítvány illetéktelen felhasználásából, nyilvánosságra hozatalából, illetéktelen személy tudomására jutásáról vagy elvesztésérõl, így mások számára hozzáférhetõvé tételébõl fakadó károkért a HotSpotSystem.com minden felelõsséget kizár.

Regisztráljon még ma! Bankkártya nem szükséges.