Jogi nyilatkozat

A weboldal minden tartalma a HotSpotSystem.com tulajdona. Minden jog fenntartva.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely, az oldalakon található tartalom szerzõi, védjegy és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok védelme alatt állhat. Ezen anyagok, dokumentumok bármilyen nem engedélyezett felhasználása, szerzõi, védjegy és egyéb szellemi jogok megsértése, vagy bármely jogellenes cselekmény elkövetése a Magyar Köztársaságnak a fennálló nemzetközi kötelezettségeivel és az Európai Közösség jogszabályaival összhangban kártérítést, és további jogkövetkezményeket vonhat maga után.

A HotSpotSystem.com nem vállal felelõsséget azokért az esetlegesen felmerülõ károkért, amelyek internetes szolgáltatásunk használatából, azok nem megfelelõ mûködésébõl, üzemzavarából, vagy az adatok bárki által történõ illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Amennyiben személyes adatait eljuttatta hozzánk, azzal hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsuk. A használatához szükséges felhasználói név, jelszó, vagy tanúsítvány illetéktelen felhasználásából, nyilvánosságra hozatalából, illetéktelen személy tudomására jutásáról vagy elvesztésérõl, így mások számára hozzáférhetõvé tételébõl fakadó károkért a HotSpotSystem.com minden felelõsséget kizár. A Felhasználó által hozzánk eljutatott adatok felhasználásáról és védelmérõl bõvebben az "Adatvédelmi Elvek" oldalon foglalkozunk.

Regisztráljon még ma! Bankkártya nem szükséges.